Praktisk information

Priser og behandling af dine data

 Priser

Jeg er tilknyttet Sygesikringen, hvilket betyder, at du med en henvisning fra din læge kan få gavn af den offentlige tilskudsordning. Din læge kan henvise dig, hvis du er i én af følgende situationer:

Tilskud:

 1. Røveri, volds- eller voldtægtsoffer
 2. Trafik- og ulykkesoffer
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression efter udført psykometrisk test
 11. Personer med let til moderat angst/OCD (18-38 år)

Samtalens varighed:
50 – 60 min.

 

Priser:
Individuel samtale med henvisning fra egen læge:  Første samtale 417 kr.  og herefter 348 kr.

Individuel samtale uden henvisning fra egen læge: 1.000 kr.

Parsamtale:  1.450 kr.

Supervision: 1.200 kr.

 

Afbud:
Afbud senest 24 timer før aftalte tid – ellers fuldt gebyr.

Telefontider:
Mandag, tirsdag og torsdag mellem 12.00 og 12.30.

Betaling
MobilePay: 24408000.
Bankkonto: 2783 – 0728906170
Betalingsfrist 14 dage og angiv venligst fakturanummer

 

PERSONDATA FORORDNINGEN

Jeg har tavshedspligt og jeg passer på dine personlige data i henhold til

Persondataforordningen:
De data, vi anvender, omfatter almindelige persondata:

 • CPR-nummer
 • Følsomme data

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til terapeutisk formål.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.

Vi behandler eller videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

 

Sikkerhed:
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

 

Cookies:
Vi placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.

 

Dine rettigheder:
Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.